banner
 
Biuletyn Informacji Publicznej
Pożyczki udzielane przez Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

flagaeu

Aktualności

27 stycznia 2017 r. z udziałem Marszałka pana Olgierda Geblewicza oraz Zastępcy Prezydenta Miasta pana Michała Przepiery nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy zarządzającym funduszem Jeremie na Pomorzu Zachodnim - Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Szczecińskim Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o.

Podpisana umowa to efekt rozstrzygnięcia konkursu 6.1/2016/ZFPJ ogłoszonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Umowa ze Szczecińskim Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o. opiewa na kwotę 35.200.000,00 zł.

Kwotę uzyskaną w ramach niniejszej umowy a także angażując środki własne tj. łącznie ponad 47.000.000,00 zł Fundusz przeznaczy na udzielanie pożyczek dla wybranych przedsiębiorców realizujących projekt miejski na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem finansowania serdecznie zapraszamy!

Druki do wniosku oraz informacje o produkcie dostępne są w zakładce DUŻA POŻYCZKA INWESTYCYJNA

W dniu 6 maja 2002 roku Uchwałą Nr I/N/1155/02 Rada Miasta Szczecina przyjęła Strategię Rozwoju Miasta Szczecina, określając w sposób całościowy cele i zaprogramowany rozwój Szczecina do 2015 roku. Elementem strategii jest "Polityka wspierania rozwoju gospodarczego" wyznaczająca kierunki działań i wskazująca na "Współtworzenie instrumentów finansowych w zakresie udzielania poręczeń, pożyczek i pomocy finansowej małym i średnim przedsiębiorstwom".

Jako jeden z instrumentów realizacji założeń polityki wspierania rozwoju gospodarczego Miasta Szczecina, Uchwałą Rady Miasta nr XXVII/555/04 z dnia 25 październia 2004 roku powołano do życia Spółkę pod nazwą "Szczeciński Fundusz Pożyczkowy " Sp. z o.o. Kapitał zakładowy w Spółce objęła Gmina Miasto Szczecin oraz Spółka " Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina" Sp. z o.o.

Wszystko o pożyczkach Jeremie
baner
 
Rzetelna Firma