banner
 
Biuletyn Informacji Publicznej
Pożyczki udzielane przez Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
flagaeu
logo
www.konkurencyjnosc.gov.pl

Aktualności

Pożyczki dla firm z inicjatywy JEREMIE

2016-09-01

Informujemy, że w dniu 31 sierpnia 2016 roku Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Spółka z o.o. podpisał kolejną Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego- Menadżerem Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE.

Kwotę w wysokości 6.000.000,00 PLN Fundusz przeznaczy na pomoc lokalnym przedsiębiorcom z sektora MŚP poprzez udzielanie im wsparcia finansowego w postaci pożyczek z inicjatywy JEREMIE.

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem atrakcyjnego finansowania rozwoju działalności gospodarczej serdecznie zapraszamy!

Druki do wniosku oraz informacje o produkcie dostępne są w zakładce "Pożyczki Jeremie".

Informacja

Pan Marcin Krukowski złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Spółki z dniem 11 czerwca 2015 roku.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2015 roku powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Krzysztofa Nowaka.

Krzysztof Nowak (55 lat), absolwent Wydziału Mechanicznego Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. Ukończył studia MBA na Uniwersytecie Szczecińskim. W latach 2006 - 2010 zastępca prezydenta Szczecina ds. gospodarczych, w ostatnim czasie pełnił funkcję wiceprezesa i prezesa Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o.. W latach 2000-2006 dyrektor szczecińskiej spółki Finka.

Marek Kubik - Członek Zarządu Funduszu

W dniu 6 maja 2002 roku Uchwałą Nr I/N/1155/02 Rada Miasta Szczecina przyjęła Strategię Rozwoju Miasta Szczecina, określając w sposób całościowy cele i zaprogramowany rozwój Szczecina do 2015 roku. Elementem strategii jest "Polityka wspierania rozwoju gospodarczego" wyznaczająca kierunki działań i wskazująca na "Współtworzenie instrumentów finansowych w zakresie udzielania poręczeń, pożyczek i pomocy finansowej małym i średnim przedsiębiorstwom".

Jako jeden z instrumentów realizacji założeń polityki wspierania rozwoju gospodarczego Miasta Szczecina, Uchwałą Rady Miasta nr XXVII/555/04 z dnia 25 październia 2004 roku powołano do życia Spółkę pod nazwą "Szczeciński Fundusz Pożyczkowy " Sp. z o.o. Kapitał zakładowy w Spółce objęła Gmina Miasto Szczecin oraz Spółka " Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina" Sp. z o.o.

Wszystko o pożyczkach Jeremie
baner
 
Rzetelna Firma