banner
 
Biuletyn Informacji Publicznej
Pożyczki udzielane przez Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
flagaeu
logo
www.konkurencyjnosc.gov.pl

Aktualności

Zachodniopomorski Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej

2014-04-03

Szanowni Państwo, w dniu 9 kwietnia 2014 roku w Szczecinie, w Hotelu Radisson Blu odbędzie się trzecia edycja konferencji pn. "Zachodniopomorski Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej", organizowanej wspólnie przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Spotkanie poświęcone będzie inicjatywie JEREMIE realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz Inicjatywie Jessica.

Więcej informacji nt. konferencji znajduje się tutaj: www.rpo.wzp.pl/rpo/konferencja_zdiif

Serdecznie zapraszamy.


Pożyczki dla NGO

Od dnia 13 grudnia 2012 roku Szczeciński Fundusz Pożyczkowy uruchomił nowy produkt pożyczkowy. Tym razem środki przeznaczone są dla Organizacji Pozarządowych ze strefy kultury.

Wniosek o pożyczkę dostępny jest na naszej stronie internetowej.

Serdecznie zapraszamy!

W dniu 6 maja 2002 roku Uchwałą Nr I/N/1155/02 Rada Miasta Szczecina przyjęła Strategię Rozwoju Miasta Szczecina, określając w sposób całościowy cele i zaprogramowany rozwój Szczecina do 2015 roku. Elementem strategii jest "Polityka wspierania rozwoju gospodarczego" wyznaczająca kierunki działań i wskazująca na "Współtworzenie instrumentów finansowych w zakresie udzielania poręczeń, pożyczek i pomocy finansowej małym i średnim przedsiębiorstwom".

Jako jeden z instrumentów realizacji założeń polityki wspierania rozwoju gospodarczego Miasta Szczecina, Uchwałą Rady Miasta nr XXVII/555/04 z dnia 25 październia 2004 roku powołano do życia Spółkę pod nazwą "Szczeciński Fundusz Pożyczkowy " Sp. z o.o. Kapitał zakładowy w Spółce objęła Gmina Miasto Szczecin oraz Spółka " Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina" Sp. z o.o.

Wszystko o pożyczkach Jeremie
baner
 
Rzetelna Firma