przejdź do treści strony
  • logo Unii Europejskiej

O nas

Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie utworzona została w 2004 roku. Jest funduszem pożyczkowym utworzonym przez Gminę Miasto Szczecin oraz miejską Spółkę Agencję Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o.

Dane rejestrowe: Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Księcia Bogusława X, nr 7, lok. LU4, 70-440 Szczecin
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000230202
NIP:851-290-43-58
Regon:320002729
Kapitał zakładowy: 45.750.000,00PLN (w całości wpłacony)

Pracownicy SFP na Deptaku Bogusława

Prezes Zarządu:

Krzysztof Nowak

Kadra:

Agnieszka Weychan- Rączka – Dyrektor
tel. 91 488 13 49, tel. kom. +48 696 549 490, e-mail: a.weychan-raczka@fundusz.szczecin.pl

Dział Pożyczek:

Pożyczki dla Wspólnot Mieszkaniowych i Organizacji Pozarządowych:

Dział Wsparcia oraz Monitoringu i Windykacji:

Dział Księgowo-Kadrowy: