przejdź do treści strony
  • logo Unii Europejskiej

Polityka prywatności i ciasteczka

Pliki "cookies" to małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i zapisywane na urządzeniu użytkownika. Informacje znajdujące się w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Nie powoduje to dostępu strony do plików użytkownika.

Pliki "cookies" na stronie Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. używane są w celu poprawiania sposobu działania witryny, a także do mierzenia ruchu na stronie dzięki narzędziu Google Analytics.

Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. nie wykorzystuje plików cookie do kontaktowania się użytkownikami strony, "spamowania" czy też pobierania poufnych informacji.

W przypadku chęci rezygnacji z przechowywania oraz wysyłania plików cookies możliwe jest zmienienie ustawień przeglądarki. Każda przeglądarka domyślnie akceptuje te pliki, dlatego modyfikacji należy dokonywać indywidualnie. Należy jednak pamiętać, że w przypadku wyłączenia plików cookies strona może działać nieprawidłowo.

Firefox:

  1. Na górze okna przeglądarki należy nacisnąć przycisk Firefox, (w systemie Windows XP proszę kliknąć menu Narzędzia) i wybrać Opcje. Proszę wybrać panel Prywatność. Z menu rozwijanego elementu Program Firefox należy wybrać opcję: będzie używał ustawień historii użytkownika. Zaznaczyć Akceptuj ciasteczka, by włączyć, odznaczyć, by wyłączyć obsługę plików cookie. Wybrać okres przechowywania pików cookie:
          a) Przechowuj: aż wygasną - ciasteczko usunięte po osiągnięciu daty wygaśnięcia, która jest określana przez witrynę wysyłającą plik cookie.
          b) Przechowuj: do zamknięcia programu Firefox - pliki cookie przechowywane na komputerze zostaną usuwane przy zamknięciu Firefox.
          c) Przechowuj: pytaj za każdym razem - gdy witryna próbuje wysłać plik cookie, przeglądarka wyświetli informację z prośbą o decyzję w sprawie przechowywania pliku.
  2. Proszę nacisnąć przycisk OK, by zamknąć okno opcji

Google Chrome:

Należy klknąć menu Chrome  na pasku narzędzi przeglądarki. Wybrać Ustawienia. Kliknąć Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji Prywatność kliknij przycisk Ustawienia treści. W sekcji Pliki cookie można zmienić następujące ustawienia:
 a) Domyślne blokowanie plików cookie - blokowanie wszystkich plików cookie: należy wybrać Blokuj próby umieszczenia na komputerze danych z witryn. LUB blokowanie tylko plików cookie innych firm: zaznacz pole wyboru Ignoruj wyjątki i blokuj tworzenie plików cookie innych firm.
 b) Domyślne zezwalanie na pliki cookie - proszę zaznaczyć Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie.
 Aby akceptować tylko własne pliki cookie, należy zaznaczyć pole wyboru Blokuj bez wyjątku wszystkie pliki cookie innych firm.

Internet Explorer 9:

W oknie przeglądarki należy kliknąć przycisk Narzędzia, a następnie kliknąć polecenie Opcje internetowe. Proszę kliknąć kartę Prywatność, a następnie w obszarze Ustawienia przesunąć suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookie, lub do najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookie, a następnie kliknąć przycisk OK.