Pomiń menu

UWAGA NABÓR WNIOSKÓW ROZPOCZNIE SIĘ 2 sierpnia 2024 roku

Szczeciński Fundusz Pożyczkowy

grafika czworo ludzi składają puzzle

Pożyczki

Nasza aktualna oferta

01

Pożyczka na innowacje i wzrost konkurencyjności 

Może ją otrzymać mikro, mały lub średni przedsiębiorca na przedsięwzięcia polegające na sfinansowaniu projektów prowadzących do poprawy konkurencyjności firmy, w szczególności polegających na wdrażaniu innowacji produktowych, procesowych i nietechnologicznych, a także przyczyniających się do wykorzystania potencjału regionu, przez przedsiębiorstwa z sektora MŚP. Wartość pożyczki od 500 tys. zł do 5 mln zł.

02

Standardowa pożyczka rozwojowa 

Może ją otrzymać mikro, mały lub średni przedsiębiorca na przedsięwzięcia polegające na sfinansowanie projektów prowadzących do poprawy konkurencyjności firmy, w szczególności polegających na wdrażaniu innowacji produktowych, procesowych i nietechnologicznych, a także przyczyniających się do wykorzystania potencjału regionu, przez przedsiębiorstwa z sektora MŚP. Wartość pożyczki do 500 tys. zł.

Poręczenia

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą poręczeń na stronie Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o.

O nas

Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie utworzona została w 2004 roku. Jest funduszem pożyczkowym utworzonym przez Gminę Miasto Szczecin oraz miejską Spółkę Agencję Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o.

W dzisiejszym świecie o powodzeniu rynkowym bardzo często decyduje sprawność i szybkość działania, dlatego Szczeciński Fundusz Pożyczkowy oferuje proste i nowoczesne rozwiązania, które często wygrywają ze skomplikowanymi procedurami stosowanymi przez wiele instytucji finansowych.

Szanujemy czas naszych klientów, więc szybko przybywa nam zadowolonych pożyczkobiorców, dzięki którym z roku na rok zwiększamy wartość udzielanych przez Fundusz pożyczek, a dynamiką wzrostu wartości portfela wyprzedzamy wiele tego typu instytucji w Polsce. Dzięki dynamicznemu wzrostowi Spółka dołączyła do grona najlepszych firm pożyczkowych w kraju zrzeszonych w Polskim Związku Funduszy Pożyczkowych .

Szczeciński Fundusz Pożyczkowy jest instytucją wspierającą przedsiębiorców, dlatego bardzo nam zależy, aby cena oferowanych usług w postaci pożyczek nie była dla klientów barierą ograniczającą zastosowanie racjonalnych rozwiązań. Staramy się więc, aby nasza oferta była najkorzystniejsza na rynku.

Tanie pożyczki nie oznaczają niskiej jakości, lecz konkurencyjne warunki udzielanych pożyczek i brak jakichkolwiek ukrytych opłat w trakcie obsługi pożyczki. Nie stosujemy pułapek i niejasnych procedur.

Jesteśmy partnerem bezpiecznym dzięki wieloletniemu doświadczeniu, dobrym warunkom finansowym i profesjonalnej kadrze pracowników.

Dane rejestrowe: Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Księcia Bogusława X, nr 7, lok. LU4, 70-440 Szczecin
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000230202
NIP: 851-290-43-58
Regon: 320002729
Kapitał zakładowy: 45.750.000,00PLN (w całości wpłacony)

Prezes Zarządu:

Krzysztof Nowak


Kadra:

Agnieszka Weychan-Rączka - Dyrektor, tel. 91 488 13 49, tel. kom. +48 696 549 490, e-mail: a.weychan-raczka@fundusz.szczecin.pl


Dział Pożyczek dla MŚP, Wspólnot Mieszkaniowych i Organizacji Pozarządowych

Agnieszka Saczyńska - Główny specjalista ds. pożyczek, tel. 91 488 13 49, tel. kom. +48 783 995 648, e-mail: a.saczynska@fundusz.szczecin.pl

Przemysław Bartos - Główny Specjalista ds. pożyczek, tel. 91 488 13 49, tel. kom. +48 788 993 692, e-mail: p.bartos@fundusz.szczecin.pl

Marta Soroka - specjalista ds. pożyczek, tel. 91 488 13 49, tel. kom. +48 788 999 857, e-mail: m.soroka@fundusz.szczecin.pl


Dział Wsparcia oraz Monitoringu i Windykacji:

Agnieszka Dubiecha - Ekspert ds. operacyjnych i finansowych, tel. 91 488 13 49, tel. kom. +48 735 914 733, e-mail: a.dubiecha@fundusz.szczecin.pl

Aleksandra Klimczak - Główny specjalista, tel. 91 488 13 49, e-mail: a.klimczak@fundusz.szczecin.pl


Dział Księgowo-Kadrowy:

Anna Kasprzak-Milewska - Główny Księgowy, tel. 91 488 13 49, e-mail: a.milewska@fundusz.szczecin.pl

Jolanta Grabińska - Samodzielny Księgowy, tel. 91 488 13 49, e-mail: j.grabinska@fundusz.szczecin.pl

Wiadomości

Podpisanie umowy

W dniu 05 lipca 2024 roku Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Spółka Akcyjna na produkt finansowy Standardowa pożyczka rozwojowa na kwotę 10 000 000,00 zł.

Rozpoczęcie naboru na Pożyczkę na innowacje i wzrost konkurencyjności oraz Standardową pożyczkę rozwojową

05 lipca 2024 roku Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialności podpisał umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Spółka Akcyjna na wdrożenie i zarządzanie Instrumentami finansowymi: Pożyczka na innowacje i wzrost konkurencyjności, Standardowa pożyczka rozwojowa.

Podpisanie dwóch umów

W dniu 05 lipca 2024 roku Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podpisał dwie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Spółka Akcyjna na produkt finansowy Pożyczka na innowacje i wzrost konkurencyjności na kwotę 25 000 000,00 zł oraz na kwotę 20 000,00 zł.

Kontakt

Adres:

ul. Księcia Bogusława X, nr 7,
lok. LU4 (deptak Bogusława),
70-440 Szczecin

Telefon:

+48 91 488 13 49

Biuro czynne od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 - 16.00.

Dział Pożyczek dla MŚP, Wspólnot Mieszkaniowych i Organizacji Pozarządowych

Dział Wsparcia oraz Monitoringu i Windykacji:

Wnioski o informację publiczną proszę przesyłać na adres: informacjapubliczna@fundusz.szczecin.pl

Skok na początek strony