Pomiń menu

Aktualności

Podpisanie drugiej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

9 listopada 2011 roku podczas spotkania na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, w obecności Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Olgierda Geblewicza i Wicemarszałka Pana Andrzeja Jakubowskiego, przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego podpisali ze Szczecińskim Funduszem Pożyczkowym kolejną, drugą już umowę na mocy której Fundusz stał się Pośrednikiem Finansowym wyłonionym w ramach Konkursu na Produkt finansowy - Pożyczka Globalna nr 2.2/2011/ZFPJ.

Na podstawie zawartej umowy operacyjnej Bank Gospodarstwa Krajowego przekaże Szczecińskiemu Funduszowi Pożyczkowemu środki w wysokości 5 mln. zł w celu udzielania pożyczek dla przedsiębiorców.

Informacje o inicjatywie JEREMIE znajdą Państwo również na stronie www.jeremie.com.pl oraz www.bgk.pl.


2011/11/16

Skok na początek strony