przejdź do treści strony

Aktualności

Duża pożyczka inwestycyjna

  •  2017/02/03
27 stycznia 2017 r. z udziałem Marszałka pana Olgierda Geblewicza oraz Zastępcy Prezydenta Miasta pana Michała Przepiery nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy zarządzającym funduszem Jeremie na Pomorzu Zachodnim - Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Szczecińskim Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o.

Pożyczki dla firm z inicjatywy JEREMIE

  •  2016/09/01
31 sierpnia 2016 roku Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Spółka z o.o. podpisał kolejną Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego- Menadżerem Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE.

Informacja

  •  2015/06/11
Pan Marcin Krukowski złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Spółki z dniem 11 czerwca 2015 roku.

Czwarta Umowa Operacyjna z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

  •  2015/02/11
Informujemy, że w dniu 29 stycznia 2015 roku Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Spółka z o. o. podpisał kolejną, już czwartą Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego- Menadżerem Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE.

Podpisanie kolejnej - trzeciej już Umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach Inicjatywy JEREMIE

  •  2013/04/17

9 kwietnia 2013 roku w Szczecinie podczas Konferencji II Zachodniopomorski Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej organizowanej przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Bank Gospodarstwa Krajowego odbyło się uroczyste podpisanie Umowy Operacyjnej I Stopnia na kwotę 15 000 000,00 zł.

Pożyczki dla NGO

  •  2012/12/14
Od dnia 13 grudnia 2012 roku Szczeciński Fundusz Pożyczkowy uruchomił nowy produkt pożyczkowy. Tym razem środki przeznaczone są dla Organizacji Pozarządowych ze strefy kultury.

Informacja dla przedsiębiorców z Powiatu Stargardzkiego

  •  2012/02/13
Szczeciński Fundusz Pożyczkowy zawarł umowę o współpracy z Funduszem Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim.

Podpisanie drugiej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

  •  2011/11/16

Przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego podpisali ze Szczecińskim Funduszem Pożyczkowym kolejną, drugą już umowę na mocy której Fundusz stał się Pośrednikiem Finansowym wyłonionym w ramach Konkursu na Produkt finansowy - Pożyczka Globalna nr 2.2/2011/ZFPJ.

Podpisanie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

  •  2010/10/07

Szczeciński Fundusz Pożyczkowy podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę, na mocy której stał się Pośrednikiem Finansowym w ramach inicjatywy JEREMIE Województwa Zachodniopomorskiego.